O mnie

Fotografia przyrody, jeśli nie jest pasją – umiera. To coś więcej niż praca, czy hobby. To po prostu życie.


Fotografka, artystka grafik po warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Członek i była prezeska Zarządu Głównego Związku Polskich Fotografów Przyrody, a także członek Związku Polskich Artystów Plastyków.


autorka wielu prac zdobiących prywatne kolekcje w Polsce i za granicą

autorka zdjęć publikowanych w albumach, kalendarzach i innych wydawnictwach


Poszukiwania prawdziwego piękna doprowadziły mnie do świata przyrody. I tak, od ponad dekady, staram się je ukazać na swoich fotografiach.
W Polsce, jak i za granicą – poszukuję ciekawych motywów, światła i koloru. Szczególnie fascynują mnie krajobrazy dzikich przestrzeni północy.
Na swoich zdjęciach staram się zatrzymać świat, który niestety bezpowrotnie znika na naszych oczach. Zmiany klimatyczne, wycinki cennych przyrodniczo lasów o charakterze naturalnym, wszelka antropopresja niszczą piękno i bogactwo dzikiej przyrody. W obliczu tych zagrożeń – fotografia staje się kroniką, zapisującą zanikające obrazy i medium, które ma za zadanie uwrażliwiać innych na to, co możemy stracić.

Oprócz ukazywania piękna krajobrazów, poszukuję również pamiątek minionych epok, a szczególnie tych, które tak szybko giną – starych chat krytych strzechą, drewnianych płotów, czy klimatu przedwojennych kamienic starej Pragi.
Wynikiem tych poszukiwań są przede wszystkim liczne zdjęcia. Niektóre z nich stają się również źródłem dalszej twórczości – gumy dwuchromianowej oraz grafiki warsztatowej.