Wigierski Park Narodowy

Lasy i woda… rozległe jezioro Wigry z charakterystyczną sylwetą pokamedulskiego klasztoru, rude suchary, leśne rzeki i rzeczki zamieszkałe przez bobry. Olsy, brzeziny, świerczyny bagienne, bagna, torfowiska, a wreszcie bory i grądy ze starymi drzewami – świerkiem, grabem, czy dębem.
Leśne ostępy – wspaniałe schronienie dla dzikich zwierząt: saren, dzików, jeleni, lisów, borsuków, jenotów, a także wilków; dom dla wielu rzadkich gatunków roślin, mchów, grzybów i śluzowców.

…a dla tych, którzy uważnie, w ciszy przemierzają szlaki parku – kraina spokoju, gdzie przyroda pisze swoją historię.